Voorwaarden - Container huren Nijmegen e.o. - Container Service Nijmegen | Écht de goedkoopste van Nijmegen en omgeving!

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Voorwaarden

Contact
 • Wat mag er wel en wat niet in de geplaatste container?

 • (algemene voorwaarden)

Bouw & Sloopafval

Wel

 • Alle afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, slopen en renoveren van woningen en gebouwen

 • Diverse puinstromen zoals metselwerkpuin en betonpuin

 • Opgebroken wegenbouwmaterialen;

 • Kunststoffen hard (cementemmers, etc.) en zacht (verpakkingsfolies, etc.)

 • Ferro en non-ferro materialen

 • Restanten en onbruikbaar geworden hulp- en bouwmaterialen

 • Isolatiematerialen (<10%)

 • Gips en gasbeton

 • Papier en karton

 • Tapijt en vloerbedekking (<10%)

 • Aanhangig grond en /of zand (<10%)

Niet

 • Gevaarlijk en/of chemisch afval (Verfblikken, verfhulpmiddelen, kitresten, purschuim, batterijen, vervuilde poetsdoeken, TL-buizen etc.)

 • Asbest en/of asbesthoudende materialen

 • Teerhoudend asfalt

 • Schoorsteenpuin, roestrestanten

 • Dakafval (dakleer en dakgrind) zie hiervoor geldende tarieven op aanvraag

 • Huisvuil

 • GFT afval, zie hiervoor geldende tarieven op aanvraag.

Puin

Wel

 • Keramische producten (wasbak, toiletpot)

 • Beton en betonresten

 • Specie

 • Kalkzandsteen

 • Dakpannen

 • Metselstenen en straatklinkers

 • Aanhangig grond en/of zand (<10%)

Niet

 • Gips- en Gasbeton (zachte steensoorten)

 • Gibo

 • Dakgrind

 • Asbesthoudend of Asbestgelijkend materiaal

 • Gevaarlijk en/of chemisch afval (Verfblikken, verfhulpmiddelen, kitresten, purschuim, batterijen, vervuilde poetsdoeken, TL-buizen etc.)

 • Vervuiling van: papier, hout of plastic en overige niet steenachtige materialen

 • Asfalt

Hout A/B

Wel

 • Onbehandelde schone houtsoorten

 • Restanten en onbruikbaar geworden hulp- en bouwmaterialen zoals steigerplanken

 • Behandelde (geverfde, gelakte, etc.) houtsoorten

 • Pallets

 • Geperst, verlijmd hout.

Niet

 • Bielzen

 • Gewolmaniseerd hout

 • Gecreosoteerd hout

 • Overig geïmpregneerd hout

 • Hout verlijmd en/of genageld met dakleer, piepschuim, etc.

Hout C

Bielzen

 • Gewolmaniseerd hout

 • Gecreosoteerd hout

 • Overig geïmpregneerd hout

Groen

Wel

 • Snoeiafval

 • Struiken zonder kluit

 • Maximaal 20% gras

Niet  

 • Grond

 • Compost en tuinderij afval  

 • Vervuiling door steen of andere materialen zoals papier, plastic, glas en overig afval

Grofvuil

Wel  

 • Grofvuil (huisraad en meubilair)

 • Kunstoffen, plastics en isolatie materialen

 • Sloophout / Afvalhout

 • Metalen (ferro en non-ferro)

 • Maximaal 5% zand

Niet

 • Asbesthoudend of Asbestgelijkend materiaal

 • Gevaarlijk afval / klein chemisch afval

 • Koelkasten & vrieskisten

 • Accu's

 • Grond

 • Autobanden

 • Technisch rubber

 • Zakken huisvuil  

 • Dakleer   

Grond

Wel

 • Visueel schone grond

 • Zand

 • Tuinaarde

 • Graszoden

Niet

 • Grond afkomstig van industrie terreinen

 • Boomstronken of wortels

 • Vervuiling door steen of andere materialen   zoals papier, plastic, glas en overig afval

 • Vervuiling door olie of andere vloeistoffen

Dakafval

Dakafval:
Wel                                                                                                                        Niet
• Dakleer                                                                                                              • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
• Dakgrind                                                                                                            • Gevaarlijk afval / klein chemisch afval
• Aanklevend materiaal (isolatie)                                                                    • Grond
•  Hout en overig sloopafval (<10%)                                                              • Overig


Let op! Alles wat niet onder bovengenoemde specificaties cq samenstelling valt,
wordt gecategoriseerd als niet recyclebaar en zal als zodanig berekend worden!

Overige bepalingen

Belading Container
Maximale belading 15 cm boven de rand v.d. container, geen uitstekende delen aan voor, zij of achterkant. Onverantwoord beladen containers blijven staan, u dient uw container te corrigeren, daarnaast betaalt u een vergeefsrit van €90,- extra, welke vooraf voldaan dient te worden.
Voor te hoog beladen containers die wel afgevoerd kunnen worden geldende volgende extra kosten per m3:
- Bouw en sloopafval € 35,00 per m3
- Grofvuil € 35,00 per m3
- Puin € 20,00 per m3
- Houtafval € 20,00 per m3
- Groenafval € 20,00 per m3
- Schone Grond € 25,00 per m3

Belading Big Bag
De inhoud van de Big Bag mag niet boven de hijslussen uitkomen.  Het maximale toegestane gewicht van desbetreffende Big Bag mag niet worden overschreden.
Indien blijkt dat de inhoud van de Big Bag boven de hijslussen uitkomt en/of het maximale toegestane gewicht overschreden is, zal de Big Bag niet worden afgevoerd.
De klant zal ter plekke zorg moeten dragen voor een juiste belading van de Big Bag. Indien dit niet direct en ter plekke gebeurd en wij op een later tijdstip terug moeten komen zullen extra transportkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €50,-.
De klant is zelf verantwoordelijk voor juiste belading en plaatsing van de Big Bag. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat de Big Bag niet kan omvallen en/of verzakken.

Verkeerde afvalstoffen
Indien bij inzameling of achteraf op de locatie van de afvalverwerker andere dan de toegestane afvalstoffen voor de desbetreffende Container aangetroffen worden zal terugmelding plaatsvinden richting de klant en dient de klant de extra gemaakte kosten te betalen

Levering
Container Service Nijmegen levert aan particulieren en bedrijven in de regio's
- Land van Maas en Waal
- Rijk van Nijmegen
- Wijchen e.o.
- Rivierengebied
(buiten deze regio's prijzen op aanvraag)
Zodra u telefonisch contact opneemt met Container Service Nijmegen wordt het tijdstip afgesproken waarop de container wordt geplaatst.
Het afleveradres is tevens het afhaaladres. Uitzondering hierop is mogelijk, maar uitsluitend na overleg met de planner. (Dit is met name van toepassing op Big Bag's).

Volmelding
Voor volmelding belt u met 0487-570909. Vanaf datum van aflevering heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de container voor retour aan te bieden. Na 14 dagen wordt een tarief van € 15,- per week in rekening gebracht, voor het huren van de container.
Voor BigBag's geldt dat u maximaal 2 maanden de tijd heeft om uw BigBag voor retour aan te bieden. Na deze periode vervalt het recht op afhaling van de Big Bag.
Wij streven er naar om binnen ons afzetgebied de container binnen 2 werkdagen op te halen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontvangt u van ons bericht. Buiten het afzetgebied zal dit in overleg geschieden. De Big Bag zal z.s.m. bij u worden opgehaald.
Bij het ophalen dient de locatie vrij te zijn van obstakels en toegankelijk te zijn voor een vrachtwagen!


Betaling
Betaling dient vooraf te geschieden, dit kan middels pinbetaling of contant bij aflevering.
Bij bestelling via internet is het ook mogelijk te betalen via een bank of giro overschrijving. In dit geval zullen wij telefonisch contact over de aflevering met u opnemen wanneer de betaling is bijgeschreven.
Wanneer u  via een factuur, achteraf,  betaalt dient deze voldaan te zijn binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Wanneer wij uw betaling niet tijdig ontvangen, kunnen wij u extra kosten in rekening brengen, met een minimum van €15,-.
Een container/bigbag wordt uitsluitend opgehaald/gewisseld/geleegd wanneer  de volledige factuur is voldaan op de vervaldatum.

Overig
•Kosten voor reparatie van containerbeschadigingen door oneigenlijk gebruik of door brandstichting ontstaan in de periode tijdens plaatsing bij en/of in opdracht van de opdrachtgever, zullen worden doorbelast.
•Opdrachtgever dient zorg te dragen voor vergunningen voor plaatsing containers bij projecten, en is zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de noodzaak hiervan.
•Reparatie door schade aan het wegdek en/of trottoir, ten gevolge van het op aanwijzing van opdrachtgever plaatsen c.q. afvoeren van de container(s) zullen aan opdrachtgever worden doorbelast.
•Te allen tijde is opdrachtgever verantwoordelijk voor de lading van de container tot aan het moment van ophalen.
•Bij overbelading van de containers mag de chauffeur uit veiligheidsoverweging besluiten om de container te laten staan. Indien er besloten wordt om de container toch af te voeren zal de overbelading worden doorbelast aan de opdrachtgever.
•Het verzorgen van afvalstroomnummers en begeleidingsformulieren zal door Container Service Nijmegen verzorgd worden.

Door aankoop van ons product verklaart u akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden
Waar container staat wordt ook BigBag bedoeld

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu